Tazria – Metzorah : Yoshon and Chodosh nowadays

“200423_0059”.